A В И Д И – асоциация на частните културни организации за визуални и интердисциплинарни изкуства

  • Коментари и предложения на частните културни организации

    След среща на 21 юни 2023, организирана по покана на АВИДИ с представители от културни организации, асоциации и експерти, представяме следните “Коментари и предложения” по Плана за възстановяване относно сектор Култура, които да послужат както на отговорни лица, така и институции за повече информираност относно сектора и проблемите, които регистрираме в момента относно изготвянето и…


  • Дискусия относно План за възстановяване и устойчивост (Проект 42) – 21/06/23, 18.30-20:00

    АВИДИ кани организации и колеги на отворена дискусия да обсъдим План за възстановяване и устойчивост (Проект 42) и неговото приложение за частните културни организации. На 10 май от страна на НФК беше проведена информационна среща, чиято цел бе информационна кампания за Плана за възстановяване и устойчивост (Проект 42), според който в периода 2023-2026 се очаква…


  • Среща – 04/04/23, 18-20

    Каним организации, пространства и професионалисти в полето на визуалните и интердисциплинарни изкуства на среща, на която да говорим за общи теми и предизвикателства, свързани с нашата дейност и възможни колективни действия и политики за бъдещето на нашия сектор. От години едни от най-важните мотори в полето на изкуството са частните независими и нестопански организации, чрез…