Организации

Организации – инициатори:

Фондация “Син куб”
Фондация “Изкуство – Дела и Документи”
Сдружение “Арте Урбана Колектив”
Пространство ReBonkers – Варна
Сдружение ”ВТ Ивентс” / ТаМ пространство за културни и социални инициативи
“Институт за съвременно изкуство” – София