дейности

Дейността на А.В.И.Д.И. е насочена към осъществяване на целите, които сме си поставили като основно ще се стремим към навременна реакция, консолидиране на сектора зад градивни политики и положителното представяне пред институции, публики и бизнес сектора.

В рамката на нашата дейност предвиждаме следните дейности:

  • организиране на редовни отворени срещи в сектора и осъществяване на панели, дискусии и форуми по значими за сектора теми;
  • документиране, публикуване, разпостранение на важни за сектора материали и становища;
  • осъществяване на контакти и сътрудничество с финансиращи организации с цел дефиниране и подобряване на специфичните нужди, условия и правила за финансиране