кои сме ние

Асоциация на частните културни организации за визуални и интердисциплинарни изкуства (А.В.И.Д.И.) е неформална инициатива на няколкоактивни организации за визуални, интердисциплинарни и близки до тях креативни сфери. За основни цели привиждаме създаването на възможности за неформален диалог вътре в полето и навън с партньори и институции, както и консолидирането, развитието и най-общо устойчивостта на професионалисти и организации в сектора.