Венецианско биенале – в готовност

Венецианското биенале 2024 за визуални изкуства и подготовката на българското участие

16 октомври, понеделник,
18-20 ч.

в галерия Кредо Бонум
(ул. Славянска 2, София)

Среща организирана от
АВИДИ (Асоциация на частните културни организации за визуални и интердисциплинарни изкуства)

На всеки две години по едно и също време се вълнуваме от българското участие във Венецианското биенале. Мъчително трудно, винаги на ръба на възможностите, извън нормалните срокове, България все пак участва редовно и последователно със своя национална изложба. Тази година не прави изключение, въпреки че още в началото на годината Министерство на културата обяви, че е ангажирало пространство за 3 последователни издания, две за архитектура и едно за визуални изкуства. Докато повечето страни вече са обявили проектите, с които ще участват, ние сме на прага на обявяване на конкурс в края на годината.

Какво да очакваме от предстоящото представяне във Венеция през 2024 г.? Какви промени настъпват в новата версия на статута, по която ще се движи конкурса? Как ще се излъчи журито и каква ще бъде неговата легитимност? С какъв бюджет ще разполага спечелилият проект? Ще успеят ли българските художници да се мобилизират в кратките срокове? Какви подводни камъни стоят по пътя на Българският национален павилион? Какво може да бъде постигнато или избегнато?

Каним Ви на разговор, посветен на предстоящото Венецианско биенале и на възможностите, които този голям международен форум предоставя на българското изкуство.

Потвърдили присъствието си:
Рада Букова, артист Български павилион 2019
Лазар Лютаков, артист Български павилион 2019
Михаил Михайлов, артист Български павилион 2022
Вера Млечевска, куратор Български павилион 2019
Ирина Баткова, куратор Бъгларски павилион 2022
Владия Михайлова, жури 2022
Екатерина Джумалиева, директор Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“
Борис Данаилов, Министерство на културата
Мартин Христов, Министерство на културата
Румена Калчева, СБХ
Ралица Герасимова, зам.-кмет по културата, Община Варна
Пламен Петров, куратор и ръководител на екипа на ХГ – Казанлък
и др.

Въведение от Виктория Драганова (АВИДИ), модератор на разговора Весела Ножарова (АВИДИ и куратор на българското национално участие във Венецианското биенале 2007)