Среща – 04/04/23, 18-20

Каним организации, пространства и професионалисти в полето на визуалните и интердисциплинарни изкуства на среща, на която да говорим за общи теми и предизвикателства, свързани с нашата дейност и възможни колективни действия и политики за бъдещето на нашия сектор.

От години едни от най-важните мотори в полето на изкуството са частните независими и нестопански организации, чрез които създаваме културно съдържание,, често безплатно за публиката, работим за нейното разширяване, за гражданско участие и културна екосистема. Нашата дейност е общностна, изследователска, активистка, интерсекторна, интердисциплинарна. Чрез изложби, фестивали, форуми и др. представяния ние основно допринасяме за развитието на съвременното изкуство, дизайн, архитектура и свързани с тях полета. 

С тази среща адресираме динамичното развитие на сектора и публикиите, както и потенциалите и  предизвикателствата, които  произтичат от това. На фона на този растеж финансиращите инструменти не взимат достатъчно предвид нуждите на сектора – в най-добрия случай се озоваваме в ролята на пасивни  реципиенти, без да водим активен диалог с фондове и публични структури. Освен това, в  полето на визуалните и интердисциплинарни изкуства има освен независимите културни организации, които представляваме ние, множество  други активни участници, като образователни институции, музейни институции, комерсиални галерии, театри, фестивали и др. инициативи, с които желаем да изграждаме по-добри отношения за една културна екосистема, която да благоприятства всички.

Възприемаме се като част от независимия културен сектор, включващ  организации и в полето на съвременния театър, музика и пърформанс, но и си даваме сметка за специфичните нужди в полето на визуалните и интердисциплинарни изкуства, които е нужно да адресираме. Виждаме и необходимостта  от обмен с публичния и частния сектор с цел обмен и взаимодействие между различни културни фактори. 

Във връзка с това искаме да инициираме отворен разговор, чрез който да разпознаем най-вече реалните нужди на сектора и да намерим начин да застанем съвместно зад бъдещето на независимите организации за визуални и интердисциплинарни изкуства.

Срещата ще се състои в Swimming Pool на 4-ти април 2023, 18-20 ч. Възможно е включване онлайн с линк през google meets.

Събитие във фейбуук