Дискусия относно План за възстановяване и устойчивост (Проект 42) – 21/06/23, 18.30-20:00

АВИДИ кани организации и колеги на отворена дискусия да обсъдим План за възстановяване и устойчивост (Проект 42) и неговото приложение за частните културни организации.

На 10 май от страна на НФК беше проведена информационна среща, чиято цел бе информационна кампания за Плана за възстановяване и устойчивост (Проект 42), според който в периода 2023-2026 се очаква стартирането на грантови схеми за 80 млн. лева, чиито бенефициенти са общини и частни културни организации. След срещата бе публикувана презентацията към информационната кампания за ПВУ, както и отговори на често задавани въпроси.

Целта на настоящата среща е отворена дискусия с колеги, които са и потенциални бенефициенти по грантови схеми, в рамките на която да си разясним въпроси около заложеното в ПВУ, да прегледаме условията и процедури, представени от НФК, да говорим за тяхната приложимост в полето ни както и да идентифицираме нуждата от допълни разяснения.

С тази дискусия желаем да създадем възможност за споделяне и диалог с колеги от различни направления от културния сектор с цел по-висока подготвеност и информираност на сектора, както и да се подготвим за изготвяне на становища относно процедурите по грантовите схеми, когато те излязат за публично обсъждане, което по информация на НФК ще се случи през идните седмици.

Кога: 21 юни, 18.30-20 ч.
Къде: Swimming Pool

Поради ограничения капацитет, събитието е със записване на: forms.gle/N3kXssBC7Ba7F6DK9

Линк за включване онлайн:
https://meet.google.com/ufg-nzjm-dye

Участници в дискусията:
Виктория Драганова (АВИДИ и фондация “Син куб”)
Весела Ножарова (АВИДИ и сдружение “Изкуство – дела и документи)
Димитър Узунов (АВИДИ и сдружение “Арте урбана колектив”)
Марина Василева (експерт)
Яна Генова (част от работната група по изготвяне на Проект 42)
Мила Георгиева (Българска музикална асоциация)
Весела Кондакова (експерт)
Владия Михайлова (Топлоцентрала)
Стефан Прохоров (АCT Асоциация за свободен театър)
Мирена Станева (Българска музикална асоциация)
Албена Тагарева (Фондация “Арт офис”)
Експерт от дирекция “Национален фонд” към Министерство на финансите (поканен, непотвърдил)
Експерт от Национален фонд “Култура” (поканен, непотвърдил)

За АВИДИ:
АВИДИ е неформално обединение от няколко независими организации за визуални, интердисциплинарни и близки до тях полета с цел консолидиране, развитие и устойчивост на сектора.